Застосування методу інтелект-карт Тоні Бюзена на уроках німецької мови

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Педагогика   |   Количество листов: 26

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність дослідження. Ми живемо в світі, який постійно змінюється і розвивається. Швидкі темпи розвитку вимагають освоєння нових вмінь, що звісно перш за все торкається освітньої системи. Суспільний фактор підвищує значимість освіти та накладає свій відбиток. Підтвердженням дії суспільного фактору є різниця впровадження навчання в інших країнах. Лідерами ефективної системи навчання є Великобританія, Фінляндія, Ірландія, Китай. Досвід та технології навчання цих країн частково запозичується. В будь-якому випадку успішною можна назвати таку систему навчання, яку можливо застосувати в практичній дійсності


Об’єкт дослідження – урок німецької мови
Предмет дослідження – використання методу майнд-карт на уроці
Мета роботи – вивчити способи застосування методу в викладанні
Завдання дослідження:
1. Розглянути фізіологічні особливості функціонування мозку а також
передумови та види пам’яті.
2. Ознайомитися зі складанням інтелект-карти
3. Розробити власні інтелект-карти та впровадити їх на уроках
4. Зробити висновки щодо можливостей та певних рекомендацій у
використанні.
Методи дослідження: аналіз, синтез, описовий метод, опитування.
Практичне значення дослідження. Використано метод на уроках
німецької мови, який підтвердив свою результативність.

ЗАКАЗАТЬ