ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» ТА ЙОГО ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 37

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Загальна характеристика ПрАТ «Конотопський Хлібокомбінат» Досліджуваним підприємством даної роботи є ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат». 17 травня 2011 року згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» (ВВР України, 2011, N 35, ст.344) підприємство ВАТ «Конотопський хлібокомбінат» перейменоване в ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат». ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат» є юридичною особою, яке зареєстроване виконавчим комітетом Конотопської міської ради Сумської області 31.10.1996р. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та установчого договору. Основним видом діяльності являється виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів з наступною їх реалізацією споживачам через мережу торгівельних закладів


ВСТУП……………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ» ТА ЙОГО ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ………………………………………………………………………………………………………4
1.1. Загальна характеристика ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»……………………..4
1.2. Організаційна структура ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»……………………..7
1.3. Ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку на ПрАТ «Конотопський
хлібокомбінат»…………………………………………………………………………………………………..11
1.4. Аналіз техніко-економічних показників підприємства………………………………….19
РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК НА ПрАТ «КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ»…………………………………………………………………………………………..23
2.1.Синтетичний та аналітичний облік на ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»..23
2.2.Документообіг на ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»……………………………….27
2.3.Фінансова звітність хлібокомбінату………………………………………………………………33
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………..37
ДАДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………39

ЗАКАЗАТЬ