Теоретико-правoві засaди організації безпеки підприємницької діяльності в Україні

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Охрана труда   |   Количество листов: 58

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Складна міжнародна фінансова криза, рецесійні та стагнаційні процеси в економіці змушують уряди багатьох країн звертати увагу на підтримку підприємницької діяльності. Не оминули означені процеси і Україну, сфера підприємницької діяльності якої вирізняється нестабільністю, що призводить до формування під час здійснення підприємництва в Україні рiзних дестабілізуючих негативних чинників. Така ситуація спонукає до детального розгляду та вивчення питання правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні. Означений стан справ обумовлює розв’язання проблеми щодо вдосконалення системи захисту суб’єктів підприємницької та нормативно- регулятивної діяльності органів публічної адміністрації, завданням яких є налагодження ефективного адміністративно-правового механізму забезпечення безпеки підприємницької діяльності.


Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретико-правoві засaди організації безпеки підприємницької
діяльності в Україні……………………………………………………………….8
1.1. Правова природа та зміст організації безпеки підприємницької діяльності
в Україні……………………………………………………………………………8
1.2. Принципи організації безпеки підприємницької діяльності в Україні….15
1.3. Особливості здійснення регуляторної діяльності органів державної влади
в сфері охорони підприємницької діяльності………………………………….24
Висновки до розділу 1……………………………………………………………34
Розділ 2. Організаційно-правове забезпечення безпеки підприємницької
діяльності в Україні………………………………………………………………36
2.1. Суб’єкти правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності в
Україні……………………………………………………………………………36
2.2.Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні
центральними органами виконавчої влади……………………………………..46
2.3. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні органами
місцевого самоврядування……………………………………………………….59
Висновки до розділу 2……………………………………………………………67
Розділ 3. Напрями вдосконалення правових засад організації безпеки
підприємницької діяльності в Україні………………………………………….70
3.1. Удосконалення форм і методів правового забезпечення безпеки
підприємницької діяльності…………………………………………………….70
3.2. Адміністративна відповідальність як засіб забезпечення безпеки
підприємницької діяльності…………………………………………………….87
Висновки до розділу 3………………………………………………………….105
Висновки та пропозиції…………………………………………………..…….107
Список використаних джерел…………………………………………………112

ЗАКАЗАТЬ