ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ ТА НЕУКЛАДЕНИМИ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Договорное право   |   Количество листов: 80

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Незважаючи на те, що концепція неукладеного та недійсного договору сформувалася ще в 19 столітті, сучасна українська правова доктрина не має усталених правових позицій з цього питання. По-перше, це пояснюється відсутністю необхідного нормативного регламентування, по-друге, в силу того, що в радянській юридичній літературі зазначена правова конструкція сприймалася як проблема доктрини, а не практики, з ухилом на термінологічну складову, а не змістовну. У сучасній судовій практиці сформувалася тенденція до збільшення питомої ваги позовів, в яких вимоги обґрунтовуються саме недійсністю (неспроможністю) договору. Ще більшої актуальності питання неукладеного договору придбано після прийняття Пленумами Верховного і Вищого господарського судів України Постанов «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 № 9 та «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» від 29.05 .2013 №11 відповідно.


ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ НЕДІЙСНИМИ ТА НЕУКЛАДЕНИМИ
1.1. Сутність та правова природа господарських договорів……………….7
1.2. Господарський договір як аспект недійсності та неукладеності……….14

РОЗДІЛ 2. НЕДІЙСНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВІ
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ
2.1. Правова природа недійсного господарського договору……………..….28
2.2. Правові підстави визнання господарського договору недійсним………34
2.3. Наслідки визнання господарського договору недійсним…………….…47

РОЗДІЛ 3. НЕУКЛАДЕНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР: ПРАВОВІ
ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ
3.1. Поняття неукладеного господарського договору………………………..57
3.2. Визнання господарського договору неукладеним: проблеми та
тенденції……………………………………………………………………………….61
3.3.Наслідки визнання господарського договору неукладеним: за і проти…68

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…..……………………………………………..…..78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………..………………………82

ЗАКАЗАТЬ