ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АТИКРИЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Управление персоналом   |   Количество листов: 224

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми. В умовах нестабільної економіки підприємства повсякденно зустрічаються з кризовими явищами, що відбуваються в їх господарській діяльності та викликані низкою економічних, політичних та соціальних факторів. Сприятливим підґрунтям для виникнення кризових явищ найчастіше стають прорахунки в стратегічних планах і в наборі тактичних заходів, які не повною мірою дозволяють підприємствам знайти успішний вихід з кризових ситуацій. Найбільш істотне значення має подолання кризових станів на підприємствах, які складають первинний ланцюг економіки держави – це підприємства гірничометалургійного комплексу, нафтопереробної та машинобудівної галузі промисловості. Здатність підприємств до подолання кризових станів набуло особливої актуальності сьогодні, в умовах глобальної фінансової кризи, яка опанувала світовою економікою


ВСТУП………………………………………………………………………………6
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АТИКРИЗОВОЇ СКЛАДОВОЇ В
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………..11
1.1Сутність антикризового управління в сучасних умовах…………………11
1.2 Аналіз наявних методик….………………………………………………..26
1.3 Нормативна та правова реалізація.……………………………………….54
Висновки до 1 розділу……………………………………………………………73
2 АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ СКЛАДОВИХ В
УПРАВЛІННІ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»…….…………………………………76
2.1 Оцінка сучасного стану металургійного сектору України…..……………76
2.2 Зовнішні та внутрішні фактори впливу на діяльність ВАТ
«Запоріжсталь»……………………………………………………………………93
2.2.1 Аналіз впливу зовнішніх факторів на діяльність ВАТ «Запоріжсталь» в
кризовий період……………………………………………………………………94
2.2.2 Аналіз впливу внутрішніх факторів на діяльність ВАТ «Запоріжсталь»
в кризовий період…………………………………………………………………100
2.2.2.1 Аналіз та визначення фінансових показників як фактору
внутрішнього впливу на діяльність підприємства……………………………101
2.2.2.2 Застосування методу Дж. Аргенті для характеристики управління
ВАТ «Запоріжсталь»…………………………………………………………….129
2.2.2.3 Маркетинг як внутрішня складова впливу на діяльність
підприємства………………………………………………………………………135
2.3 Систематизація існуючих проблем діяльності ВАТ «Запоріжсталь»
в період поглиблення кризових процесів……………………………………….143
Висновки до 2 розділу……………………………………………………………..
3 КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АНТИКРИЗОВИХ
СКЛАДОВІХ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ УПРАВЛІНЯ ПРОМИСЛОВИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………153

5
3.1 Роль антикризового управління для попередження загрози банкрутства в
умовах сьогодення………………………………………………………………153
3.2 Оптимізація витрат на ВАТ «Запоріжсталь» в умовах кризи…………..167
3.3 Пропозиції щодо удосконалення правового урегулювання антикризового
управління підприємствами………………………………………………………….180
3.3.1 Кодекс про неспроможність – майбутній шлях правлозахищеної
діяльності сучасного підприємства……………………………………………180
3.3.2 Пропозиції щодо законодавчого урегулювання діяльності великих
інтегрованих корпоративних структур…………………………………………187
Висновки до 3 розділу……………………………………………………………190
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….193
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….198
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………206

ЗАКАЗАТЬ