ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО- ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Психология   |   Количество листов: 42

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність дослідження. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів є одним з пріоритетних державних завдань. Система вищої освіти повинна бути адекватною до змін, які відбуваються в нашій країні, відповідна актуальним запитам суспільства. Важливо забезпечити майбутнього спеціаліста не тільки знанями, але й підготувати його до життя в сучасному суспільстві, допомогти в моральному та професійному самовизначенні, вихованні особистих якостей, які допомагають реалізувати свій потенціал. Реалізувати завдання підготовки майбутнього психолога ВУЗ здатен тільки в тому випадку, якщо спрямує свої зусилля не тільки на засвоєння студентами необхідних знань, формування вмінь та навичок роботи з людьми, але й сформує у них відповідні професійно-ціннісні орієнтації


ПЛАН
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
1.1.Професійно-ціннісна сфера та її складові у наукових дослідженнях
1.2.Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх психологів
1.3. Суб'єктивна активність студента-психолога та її роль у контексті
становлення професійно-ціннісних орієнтацій
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ- ПСИХОЛОГІВ
2.1. Дослідження професійно-ціннісних орієнтацій студентів-психологів у
методичних наукових підходах
2.2.Методи та методика дослідження особливостей професійно-ціннісних
орієнтацій студентів- психологів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗАКАЗАТЬ