Теоретичні засади аналізу експортного потенціалу України

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Экономика государств   |   Количество листов: 30

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Експортний потенціал розглядається як сукупність певних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища країни, оцінка яких дозволяє з впевненістю визначити експортний потенціал того чи іншого регіону чи країни. Він тісно пов’язаний з її конкурентними перевагами на міжнародному ринку та залежить від географічного розташування країни; економічних, природно-кліматичних, соціокультурних, інфраструктурних, наукових, інноваційних, трудових, технологічних, інвестиційних та історичних умов діяльності економічних суб’єктів; правового, політичного та економічного середовища ведення міжнародного бізнесу


На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал
являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої
країни. Експортний потенціал являється однією зі складових економічного
потенціалу, яка забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого,
трудового, природного, фінансового, інформаційного потенціалу тощо) не процес
виробництва, а процес споживання, тобто процес реалізації продукції на
зовнішньому ринку.
Експортний потенціал країни може бути визначений як можливості країни
створювати та реалізовувати за своїми межами обсяг економічних благ належної
якості, що базуються на наявності системи порівняльних переваг країни у
міжнародному поділі праці, та спрямовані на формування та підтримку її стійкої
конкурентної позиції на світовому ринку.

ЗАКАЗАТЬ