ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 44

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
На сьогодні в Україні виникла складна економічна ситуація. Так, повальна приватизація стратегічних вітчизняних підприємств, погіршення зовнішніх умов торгівлі, зростання цін на енергоносії, погіршення показників зовнішньоекономічної діяльності суттєво вплинули на стан сучасного виробничого підприємництва, в тому числі зумовили появу ряду проблем як технологічного і технічного, так і соціального характеру. У зв’язку з цим, проблеми забезпечення сталого розвитку української економіки залишаються актуальними. Сьогодні підприємницькі структури, які утворюються, за недостатністю коштів і засобів виробництва для організації діяльності у сфері виробництва матеріальних благ, займаються комерційно-спекулятивною діяльністю, і це зрозуміло, оскільки відбувається процес початкового нагромадження капіталу. Разом з тим кожний підприємець прагне організувати таке власне виробництво, яке створюватиме йому вартість і споживну вартість


ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У
ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ 7
1.1. Економічна сутність підприємництва у виробничій сфері 7
1.2. Умови та принципи розвитку підприємництва у виробничій сфері 15
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ 21
2.1. Сучасний стан та розвиток виробничого підприємництва 21
2.2. Оцінка розвитку інноваційної складової виробничого
підприємництва 29
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВИРОБНИЧІЙ
СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 34

ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

ЗАКАЗАТЬ