ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Торговое право   |   Количество листов: 41

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Розвиток міжнародної торгівлі зумовив появу теорії абсолютних переваг, яку сформулював Адам Сміт. Основні положення теорії абсолютних переваг А. Сміт розкрив в 1776 р. в своїй роботі «Дослідження про природу та причини багатства народів», в якій він довів, що країни зацікавлені у вільній торгівлі, тому що можуть вигравати від неї незалежно від того, чи є вони експортерами або імпортерами. Для держави може бути вигідним не лише продаж, але й купівля товарів на зовнішньому ринку. На основі трудової теорії вартості була також зроблена спроба визначити, які саме товари краще експортувати, а які – імпортувати


Основою економічного розвитку у сучасному світі є міжнародна
торгівля, яка становить обмін товарами і послугами між різними країнами,
визначений розвитком міжнародного поділу праці в умовах НТП і
глобалізацією торгівлі.
Вагомим засобом збалансованості між виробничими можливостями і
перевагами споживачів є міжнародна торгівля , яка дозволяє отримувати
продукти, в яких відчувається дефіцит, і реалізувати надлишок, який і не
поглинається внутрішнім ринком. Саме завдяки міжнародній торгівлі
досягається високий рівень задоволення потреб для населення кожної з
торгуючих країн (хоча, може, і не однаковою мірою).

ЗАКАЗАТЬ