ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Информационные технологии   |   Количество листов: 29

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зумовлений багатьма факторами, але два з них мають найбільше значення. Це, звісно, технічний прогрес, а також його рушійна сила – потреби бізнесу та держави. Саме бізнес і держава укладають кошти і максимально використовують досягнення науково-технічного прогресу. Західна система державного управління вже досить давно (із середини 1990-х років) використовує бізнес-технології у своїй сфері, а наразі взагалі держава розглядається як специфічний різновид бізнесу. І сама суть електронного урядування змінювалася відповідно до цих поглядів. Спочатку під даним терміном малось на увазі лише впровадження інформаційних технологій у державний сектор, а зараз – оптимізація функцій державних органів (бізнес-процесів).


ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТУВАННЯ……………………………………………………………5
1.1. Поняття, ознаки та порядок зберігання електронного документа
……………………………………………………………………………….5
1.2. Електронний цифровий підпис: поняття, ознаки, правовий статус……7
1.3. Основні принципи електронного документообігу…………………..…13
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ……….16
2.1. Характерні особливості електронне урядування……………………….16
2.2. Порядок здійснення електронного документообігу в органах влади…19
ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……….26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..….…28

ЗАКАЗАТЬ