ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Другое...   |   Количество листов: 50

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми: Розбудова суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов’язана з ефективним функціонуванням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними управлінських функцій


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ
СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 5
1.1 Поняття публічної служби 5
1.2 Ознаки і принципи публічної служби 9
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 17
2.1 Структура публічної служби в Україні 17
2.2 Адміністративні аспекти діяльності публічної служби в Україні 20
2.2.1 Характеристика цивільної публічної служби 20
2.2.2 Характеристика муніципальної публічної служби 24
2.2.3 Характеристика державної публічної служби 27
РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
31
3.1 Публічна служба в Польщі 31
3.2 Публічна служба в Німеччині 37
3.3 Публічна служба в Японії 40
ВИСНОВКИ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46

ЗАКАЗАТЬ