ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Банковское дело   |   Количество листов: 33

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
У світовій економіці відбуваються зміни, які суттєво впливають на зміст банківського бізнесу. Вплив світових фінансових криз на діяльність банків відображає складний процес пристосування кредитної системи до нових макроекономічних умов. Проблеми ліквідності і скорочення пропозиції на ринку міжбанківських кредитів потребують зваженого підходу до напрямів розміщення банківських ресурсів та їх структурної диверсифікації. Слід зазначити, що в науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення елементів, що характеризують ринок банківських послуг. Вітчизняні економісти відносять до банківських послуг сукупність банківських операцій.


1.1. Сутність та класифікація банківських послуг
В умовах становлення і розвитку держави особливого значення
набуває побудова ефективної банківської системи. Зі створенням такої
системи формується ринок банківських продуктів, який сегментується на
ринок кредитних операцій і банківських послуг. Ринок охоплює широкий
спектр послуг від розрахунково-касових до зберігання та перевезення
цінностей, які не передбачають відчуження ресурсів банку і не викликають
ризик, властивий банківським операціям.
Розвиток світового ринку визначається значним розвитком сфери
послуг порівняно зі сферою виробництва. Аналогічні зміни відбуваються і в
банківському секторі, де спостерігається випереджаючий розвиток сфери
послуг порівняно з банківськими операціями. Зокрема, частка послуг в
діяльності банків забезпечує майже чверть їх доходів. Тому особливо
актуальним є дослідження банківських послуг, їх сутності та місця в
діяльності банків, механізму формування та розвитку.

ЗАКАЗАТЬ