СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Уголовное право   |   Количество листов: 104

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми роботи. На сучасному етапі розвитку Україні питання відповідальності за валютні правопоршення привертає до себе все більше уваги. Валютним законодавством визначено порядок проведення операцій з валютними цінностями як всередині країни так і зовні. Держава організовує валютний контроль за дотриманням резидентами та нерезидентами валютного законодавства. При недотриманні правил валютних операцій, на порушників, передбачено застосування певних заходів фінансового впливу. Держава здійснює валютне регулювання та встановлює відповідальність за порушення валютного законодавства


ВСТУП………………………………………………..….…….……..………..….3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ВАЛЮТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА
ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ……………………
1.1. Визначення валютного правопорушення в доктрині фінансового права та
юридичної практики…….……..……….……………………….…………………10
1.2. Види валютних правопорушень та їх
специфіка……..…..…………….….18
1.3. Кваліфікація валютного
правопорушення…………………………………25
РОЗДІЛ 2. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА………………………………………………………..…..33
2.1. Види санкцій, передбачених валютним законодавством……………………33
2.2. Особливості застосування окремих видів санкцій…………………..……43
2.3. Судова
практика……………………………………………………………..52
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЧИННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА…..……….……..……..…62
3.1. Проблемні питання сфері легалізації (відмивання) брудних
грошей………….……………………………………………………….………..62
3.2. Здійснення заходів впливу до банків за порушення валютного
законодавства………………………………………………………..……….…..70
3.3. Проект ЗУ «Про іноземну валюту» як перспектива вдосконалення
чинного валютного законодавства
………..……….………………………………….…..76
ВИСНОВКИ………………………….………………………………………….90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….……………………106
ДОДАТКИ

ЗАКАЗАТЬ