Сутність і соціальне призначення держави

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Государственное право   |   Количество листов: 29

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що Україна, як молода держава, стоїть на шляху розвитку і робить впевнені кроки вперед. Саме сутність та соціальне призначення відіграють значну роль в діяльності нашої держави у багатьох сферах суспільного життя. Бо через сутність держава реалізує свою діяльність, відображає її зміст, показує єдність як загально соціальних, так і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Історія є яскравим прикладом того, що в різні часи співвідношення інтересів еліти та групових інтересів значно відрізнялися


ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
1.1 Поняття держави
1.2 Загальні ознаки держави
1.3 Держава як політична організація влади
РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
2.1 Сутність держави , соціальне призначення
2.2 Соціальна держава
2.3 Правова держава
РОЗДІЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ ПРО СУТНІСТЬ ТА

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ
3.1 Основні сучасні концепції про державу, їх характеристика
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЗАКАЗАТЬ