Шляхи збільшення міжнародних інвестицій в економіку України

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Международные экономические отношения   |   Количество листов: 96

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища, та суттєвого нарощування обсягів інвестицій є актуальними завданнями в умовах ринкових перетворень. Однак, річні обсяги інвестицій поки що залишаються на низькому рівні через несприятливий інвестиційний клімат, що пояснюється недосконалою законодавчою базою, нерозвиненими фондовим ринком та фінансово-кредитною системою, високим податковим тиском, неефективним використанням амортизаційних відрахувань, а також низьким рівнем трансформації заощаджень населення до інвестування, що призводить до відпливу вітчизняних капіталів за кордон та не сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку країни


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК 7
ВСТУП 8
1.1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ 11
1.1 Визначення міжнародних інвестицій 11
1.2 Інвестиційні ресурси. Мотивація суб’єктів міжнародної інвестиційної
діяльності 22
1.3 Роль ТНК в процесі іноземного інвестування в економіці України 26
1.4 Аналіз прямих іноземних інвестицій по країнам світ 32
2 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК
ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 41
2.1 Україна у системі міжнародних інвестиційних рейтингів 41
2.2 Аналіз іноземних інвестицій в Україну/інвестиційні надходження 49
2.3 Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну 65
3 МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
74
3.1 Стимулювання ПІІ в економіку України 74
3.2 Перспективи збільшення обсягів залучених в Україну інвестицій 82
ВИСНОВКИ 89
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 91
ДОДАТОК А 94
ДОДАТОК Б 95

ЗАКАЗАТЬ