Розробка інформаційної системи управління базою даних медичних препаратів аптеки

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Информационные технологии   |   Количество листов: 31

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Інформаційна система (ІС) – система, призначена для зберігання, пошуку та обробки інформації, і відповідні організаційні ресурси (людські, технічні, фінансові та т. д.), які забезпечують і поширюють інформацію . Призначена для своєчасного забезпечення належних людей належною інформацією , тобто для задоволення конкретних інформаційних потреб у рамках певної предметної області, при цьому результатом функціонування інформаційних систем є інформаційна продукція – документи, інформаційні масиви, бази даних та інформаційні послуги . База даних (БД) – це сховище різнорідної інформації з певною структурою. Це взаємопов'язані і організовані певним чином дані, що відображають стан об'єкта і ставленням між ними в певній предметній області


ЗМІСТ

1 АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАЛІННЯ БД МЕДПРЕПАРАТІВ АПТЕКИ
3
1.1 Актуальність обраної теми 4
1.2 Проблеми проектування бази даних 6
1.3 Переваги та недоліки MySQL 7
1.4 Предметна область 10
1.5 Дерево цілей 11
2 ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ СИСТЕМИ 14
2.1 Загальні положення інформаційного забезпечення 14
2.2 Проектування бази даних та розробка інфологічної моделі 16
2.3 Розробка даталогічної моделі бази даних 25
2.4 Розробка фізичної моделі бази даних 27
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 29

ЗАКАЗАТЬ