Розрахункові характеристики ґрунтового стоку в басейні р. Південний Буг

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: География   |   Количество листов: 78

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Південний Буг належить до числа великих річок, басейн якої повністю розташований на території України. Вона бере початок на Поділлі і несе свої води по Придніпровській височині, впадаючи в Чорне море. Довжина річки 806 км, площа водозбору 63700 км 2 , загальне падіння 321 м, середній ухил водної поверхні 0,4‰ , коефіцієнт звивистості 1,57 [1]. Частина басейну річки, що розташована в межах височин, здебільшого є горбистою рівниною, сильно розчленованою річковими долинами. Глибина їх врізання сягає 50-100 м. Для цієї місцевості характерні яри, відслонення скельних порід. Нижня течія відзначається рівнинністю рельєфу [2]. Витік річки розташований в 2 км біля с. Холодець на Волино- Подільській височині, середня частина басейну – у межах Придніпровської височини, а в нижній течії долина річки прорізує Причорноморську низовину, протікаючи з півночі на південь, несе свої води до Дніпро – Бугського лиману Чорного моря. Басейн Південного Бугу розташований у межах південно-західної частини руської платформи і частково – Карпатських гірських утворень


Вступ
1. Коротка фізико-географічна характеристика річки Південний
Буг
1.1 Географічне положення
1.2 Характеристика ґрунтового і рослинного покриву
1.3 Коротка кліматична характеристика
1.4 Гідрологічна вивченість і особливості водного режиму річки
Південний Буг
2. Методи визначення ґрунтового стоку
2.1 Гідрогеологічні або гідродинамічні методи
2.2 Воднобалансові методи
2.3 Гідрохімічні методи
2.4 Фізичні методи
2.5 Гідрологічні методи
2.6 Розрахунок норми ґрунтового стоку при тривалих рядах
спостережень
2.7 Розрахунок норми ґрунтового стоку при коротких рядах
спостережень
2.8 Розрахунок норми ґрунтового стоку за відсутності
спостережень
3 Розрахунок статистичних параметрів ґрунтового стоку в
басейні р. Південний Буг
3.1 Розрахунок статистичних параметрів ґрунтового стоку за
методом моментів
3.2 Розрахунок статистичних параметрів ґрунтового стоку за
методом найбільшої правдоподібності
3.3 Точність оцінок статистичних параметрів ґрунтового стоку
розрахованих за методом моментів і методом найбільшої
правдоподібності
3.4 Оцінка однорідності рядів
3.5 Аналіз статистичної обробки ґрунтового стоку в басейні
р. Південний Буг
4. Нормування розрахункових характеристик ґрунтового стоку в
басейні р. Південний Буг
4.1 Дослідження впливу зональних та інтрозональних факторів,
що формують ґрунтовий стік та його мінливість в басейні
р. Південний Буг
Висновки
Література

ЗАКАЗАТЬ