Роль земств у розвитку бібліотечної справи в Україні (др.пол.XIX-початок XX ст.)

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: История   |   Количество листов: 84

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
У відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 1 наразі розширюються соціальні та інформаційні функції бібліотечних установ. Так, в сучасній Україні характеризуються зростанням зацікавленості жителів різних областей України до послуг бібліотек, збільшенням кількості відвідувань. Відмічається поширення новітніх інформаційних технологій в галузі, настійніше ведуться пошуки додаткових джерел фінансування діяльності бібліотечних установ (запроваджуються додаткові сервісні послуги обслуговування користувачів, проектна діяльність)


Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Початковий етап в організації бібліотечної справи земськими
установами……………………………………………………………………….13
Розділ 2. Розвиток бібліотек на теренах України ……………………………..33
Розділ 3. Участь місцевих меценатів та земських діячів у підтримці
комплектування бібліотечних фондів………………………………………….59
Висновки…………………………………………………………………………72
Список джерел та літератури……………………………………………………81

ЗАКАЗАТЬ