Відтворення національно-специфічних реалій німецької мови в українських перекладах

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Религиоведение   |   Количество листов: 78

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Важливим питанням у сучасній лінгвістиці є те, чи може мова бути відображенням культури. Відповідь на нього залежить від того, наскільки мова здатна відображати дійсність, частиною якої і є культура. Цінності однієї національної спільноти, які цілком відсутні в іншій або суттєво відрізняються від них, являють собою національний соціокультурний фонд, який знаходить своє відображення у мові. Дослідження соціокультурного фонду та лексики, що його відображає, є необхідним для глибшого розуміння оригіналу та відтворення відомостей про ці цінності в перекладі за допомогою мови іншої національної культури


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 РЕАЛІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.2 СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЙ
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕАЛІЙ
2.1 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ
2.1.1 ПРЕДМЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ
2.1.2 ЧАСОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
2.1.3 ЕТНОРЕАЛІЇ
2.1.4 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕАЛІЙ ЗА Р.П. ЗОРІВЧАК
2.2 ПРИЙОМИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
2.2.1 ТРАНСКРИПЦІЯ ТА ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ
2.2.2 СТВОРЕННЯ НОВОГО / СКЛАДНОГО СЛОВА
2.2.2.1 КАЛЬКУВАННЯ
2.2.2.2 НАПІВКАЛЬКУВАННЯ
2.2.4 КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД
2.2.5 ГІПО-ГІПЕРОНІМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД
2.2.6 ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ СЛОВА-РЕАЛІЇ
2.2.7 ДЕСКРИПТИВНА ПЕРИФРАЗА, ЧИ ПЕРИФРАСТИЧНИЙ (ОПИСОВИЙ,
ДЕСКРИПТИВНИЙ) ПЕРЕКЛАД
2.2.8 ПРЕЦЕНЗІЙНІ СЛОВА
2.3 ПРИНЦИП ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ
ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК

ЗАКАЗАТЬ