Психологічні причини впливу акцентуації характеру підлітків на конфліктність поведінки

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Педагогическая психология   |   Количество листов: 70

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Проблема попередження і профілактики впливу акцентуацій на конфліктну поведінку підлітків була і залишається актуальною для будь-якого суспільства. Специфіка вікового розвитку, виявлення причин та умов виникнення різних форм впливу акцентуацій на конфліктність учнів підліткового віку, видів асоціальної поведінки та шляхів її корекції викликають стійкий інтерес дослідників. Науковці різних галузей приділяли їй достатньо уваги. Вагомий внесок у дослідження психолого- педагогічних аспектів впливу акцентуації на конфліктність підлітків, попередження правопорушень серед неповнолітніх зробили: К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Філософський аспект проблеми девіантної поведінки розкрито у працях С. Анісімова, О. Дробницького та ін.; психолого-педагогічні аспекти - в роботах А. Ковальова, І. Невського та ін.; правові - в дослідженнях М. Костицького, В. Кудрявцева та ін.; медичні - у працях О. Личко, С. Подмазін та ін.


ВСТУП…………………………………………………………………………………………….5
РОЗДІЛ 1. Теоретичний аналіз проблеми впливу акцентуації характеру
на конфліктність поведінки підлітків…………………………………………………………12
1.1.Акцентуація характеру як психологічне явище……………………………9
1.2. Психологічні причини впливу акцентуації характеру підлітків на
конфліктність поведінки……………………………………………………………………………12
РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження впливу акцентуації характеру
на конфліктність учнів підліткового віку……………………………………………….19
2.1. Методи, методика і процедура дослідження впливу акцентуації на
конфліктність підлітків……………………………………………………………………………..19
2.1.1. Методика діагностики визначення рівня конфліктності у підлітків
за Н.В. Ківшевої і Н.В. Рябчикової……….. …………………………………..20
2.1.2. Методика діагностики схильності особистості до конфліктної
поведінки К. Томаса………………………………………………………………………………….21
2.1.3. Модифікований опитувальник (МПДО) С.І.Подмазіна…………….25
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………23
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………….26

ЗАКАЗАТЬ