ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ´Ї У ВИХОВАННІ УЧНІВ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Педагогика   |   Количество листов: 35

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Взаємодія школи, сім’ї та громадськості є важливим чинником у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку майбутнього громадянина України. В умовах освітньої реформи сучасної школи виникла необхідність потреба в удосконаленні змісту освіти на національному ґрунті, передачі молодому поколінню народного досвіду виховання та формування національної самосвідомості. Важливим завданням сучасної школи є формування творчої, соціально активної, всебічно розвиненої особистості, громадянина – патріота. За умови створення міцного тандему з сім’єю можна успішно вирішити це завдання; адже сім’я і школа – найважливіші соціальні інститути, які несуть відповідальність за навчання та виховання дітей.


 структура сім’ї, її склад;
 відомості про батьків;
 матеріальне становище сім’ї;
 суспільно-педагогічна спрямованість родини: ставлення до виховання
дітей, спрямованість виховного впливу батька, матері, педагогічна
активність батьків;
 відносини між членами сім´ї;
 сімейні традиції;
 сімейне дозвілля.

ЗАКАЗАТЬ