ПРИНЦИПИ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОДИН ІЗ СТАНДАРТІВ АДВОКАТСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Юриспруденция   |   Количество листов: 96

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Утвердження прав і свобод людини і громадянина, всебічне їх забезпечення та захист є основоположною цінністю правової демократичної соціальної держави. У Конституції України задекларовано, що основним завданням держави є забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя/ Gрава і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави


ВСТУП………………………………………………………………………..……..3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ІНСТИТУТУ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ…………………………….……7
1.1. Методологія дослідження………………………………………………….……7
1.2. Поняття таємниці…………………………………………………….…..….13
1.3. Етапи розвитку адвокатської таємниці та її правове
регулювання………………………………………………………………….……..19

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ АДВОКАТСЬКОЇ
ТАЄМНИЦІ………………………………………………………………………..35
2.1. Правові гарантії захисту адвокатської таємниці в Україні.……………..….35
2.2. Відповідальність за порушення адвокатської таємниці…….…………….…40
2.3. Морально-етична сторона порушення адвокатської таємниці…………..…46

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДВОКАТСЬКОЇ
ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ.………………………………………………..……….55
3.1. Питання адвокатської таємниці у практиці Європейського суду з прав
людини………………………………………………………………………….……55
3.2. Питання вдосконалення правового регулювання інституту адвокатської
таємниці в Україні………………………………………………………………….63

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….…..………..…81

ЗАКАЗАТЬ