Предмет та методологія теорії держави та права

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Государственное право   |   Количество листов: 37

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Сутність держави, а тако ж і права — це зміст її діяльності, який показує єдність загальносоціальних і вузькокласових інтересів громадян. Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спільні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспільство. Це — засоби транспорту і зв'язку, будівництво шляхів, іригаційних споруд, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру та інші. Теорія держави і права узагальнює всі елементи та окремі частини в одній науці. Саме тому ніяка з юридичних дисциплін, окрім такої як теорія держави і права не в змозі забезпечити цілісне вивчення та пізнання державно- правових явищ


Вступ
Розділ 1. Юриспруденція як комплексна суспільна наука.
1.1 Методи юриспруденції: види та зміст.
1.2 Юриспруденція та її система.
Розділ 2. Загальна характеристика теорії держави і права.
2.1. Поняття теорії держави і права.
2.2. Предмет та об’єкт теорії держави і права.
2.3. Функції теорії держави і права.
2.4. Методологія пізнання держави і права.
Розділ 3. Місце теорії держави і права у системі юридичних і суспільних наук.
3.1. Роль теорії держави і права серед суспільних наук.
3.2. Значимість загальнотеоретичної юриспруденції між юридичних наук.
3.3. Значення теорії держави і права у підготовці майбутнього юриста.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки.

ЗАКАЗАТЬ