Поняття, характеристика і значення складу злочину

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Уголовное право   |   Количество листов: 31

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Саме тому йому притаманні всі ті об'єктивні і суб'єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості — той чи інший рух або утримання від нього, використання фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього світу; психологічні властивості — прояв свідомості і волі, певна мотивація поведінки, її цілеспрямованість. 3 Аналіз ч. 1 ст. 11 КК показує, що в ній чітко закріплені три ознаки злочину: суспільна небезпечність діяння, винність і передбаченість діяння в законі про кримінальну відповідальність. Перші дві ознаки — суспільна небезпечність і винність — є матеріальними, що розкривають як зовнішню, так і внутрішню соціально-психологічну природу злочину. Третя — передбачення діяння КК — формальна, що відбиває юридичну, нормативну природу злочину, тобто його протиправність


ВСТУП…………………………………………………….……………….….3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДУ
ЗЛОЧИНУ…………………..……………………………………….……………….5
1.1. Поняття та кримінально-правове значення складу
злочину……………5
1.2. Елементи та ознаки складу злочину, їх зміст, органічна єдність та
значення…………………………………………………………….………………..7
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДІВ
ЗЛОЧИНУ……16
2.1. Класифікація складів злочину………………………………….………16
2.2. Склад злочину та кваліфікація
злочинів……………………………….20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ……………………………….……27

ЗАКАЗАТЬ