Поняття Веб-сайт

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Программирование   |   Количество листов: 52

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
В останні роки відбувається широке застосування комп’ютерів та програмного забезпечення в усіх сферах життя суспільства. Власне, ключем для оволодіння багатьох знань та навичок є вміння користуватися комп’ютером. Сьогодні неможливо уявити собі людську діяльність без використання комп’ютерів, а також використання інтернету, який надає користувачам всілякі інформаційні та комунікаційні послуги. В мережі Інтернет можна скористуватися наступними послугами: ▪ перегляд вмісту мультимедійних сторінок; ▪ відсилання і отримування електронних листів; ▪ спілкування в розмовних кімнатах; ▪ здійснювання покупок в магазинах; ▪ брати участь у телеконференціях, форумах та інше. Загальновідомо, щo веб-сайт кафедри – це один з основних засобів інформування викладачів, потенційних абітурієнтів, а також студентів кафедри.


ВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5
1.1 Поняття Веб-сайт 5
1.2 Класифікація Веб-сайтів 6
1.3 Проектування Веб-сайту 9
1.4 Засоби розробки 10
1.4.1 HTML 10
1.4.2 PHP 12
1.4.3 MySQL 18
1.4.4 JavaScript 21
1.5 Система управління вмістом CMS Joomla 23
1.5.1 Основи CMS 23
1.5.2 Історія виникнення Joomla 25
1.5.3 Характеристики і особливості Joomla 27
1.5.4 Функції Joomla 28
1.5.5 Меню сайту 29
1.5.6 Взаємозв’язок меню з модулями 30
1.5.7 Елементи меню 31
1.5.8 Розширенння в Joomla 32
1.5.9 Побудова власних компонент і модулів 35
2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 38
2.1 Етапи розробки веб-сайта 38
2.1.1 Постановка завдання при проектуванні веб-сайту 38
2.1.2 Вибір програмних засобів для розробки веб-сайту 38
2.1.3 Розробка структури сайту 39
2.1.4 Розробка інтерфейсу 40
2.1.5 Розробка бази даних 41
2.2 Програмна розробка веб-сайту 41

2.2.1 Розробка дизайну 42
2.2.2 Верстка 42
2.2.3 Програмування 43
2.2.4 Наповнення сайту 44
2.2.5 Тестування 44
3 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 46
3.1Аналіз ринку 46
3.2 Техніко-економічне обґрунтування 46
3.3 Стрічковий графік виконання робіт 47
3.4 Кошторис витрат 48
4 ОХОРОНА ПРАЦІ 51
4.1 Характеристика негативних факторів проектованого об'єкта 51
4.2 Профілактичні заходи з охорони праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток А Дизайн головної сторінки…………………………………………66
Додаток Б Код головної сторінки……………………………………………….67

ЗАКАЗАТЬ