Поняття та ознаки співучасті

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Уголовное право   |   Количество листов: 26

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Інститут співучасті має важливе значення для обґрунтування кримінальної відповідальності не тільки осіб, які безпосередньо вчинили злочин (виконавців), але й осіб, які є співучасниками і тією чи іншою мірою причетні до злочину та його вчинення, - організаторів, підбурювачів, пособників. За допомогою цього інституту вирішуються питання і про відповідальність осіб, які беруть участь у вчиненні злочинів організованими злочинними групами або злочинними організаціями


Вступ…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ СПІВУЧАСТІ У
ЗЛОЧИНІ……………………………………………………………………………………………………….5
1.1. Поняття та генезис інституту співучасті у злочині…………………………………….5
1.2. Кримінально-правове значення інституту співучасті у злочині………………….8
РОЗДІЛ 2. ОЗНАКИ, ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ…………………12
2.1. Ознаки співучасті у злочині…………………………………………………..12
2.2. Форми співучасті у злочині……………………………………………………15
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………21
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………………….…23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..25

ЗАКАЗАТЬ