Поняття, склад і види правопорушень

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Государственное право   |   Количество листов: 37

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність даної теми полягає в тому, що проблема правопорушень була і залишається однією з найбільш значущих для суспільства протягом усього часу існування людства. Визначення «правопорушення», запропоноване професором О. Скакун, фактично стало класичним для сучасної вітчизняної теоретико-правової науки, і цитується в багатьох навчальних посібниках з теорії права. Правопорушення визначається як «суспільно небезпечне або шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність»


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ 5
РОЗДІЛ 2. СКЛАД ПРАВОПОРУШЕНЬ 10
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 16
3.1. Злочин 16
3.2. Проступок 19
РОЗДІЛ 4. ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 22
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

ЗАКАЗАТЬ