Поняття огляду трупа в кримінальному процесі

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Криминалистика   |   Количество листов: 41

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Інститутом слідчої дії є система правових приписів,що визначають сферу,об’єкт,мету,завдання,підстави проведення,коло учасників та їх правовий статус,механізм реалізації прав та обов’язків учасників,порядок проведення та здійснення пізнавально-засвідчувальних дій,способи та форми фіксації,які використовують у разі невиконання положень закону


Вступ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Розділ І.Поняття та загальні умови
огляду…………………………………………………………………………………
…………
1.1.Поняття огляду трупа в кримінальному процесі
1.2.Тактика огляду трупа
1.3.Загальні умови огляду трупа
Розділ ІІ. Провадження огляду трупа.
2.1. Аналіз огляду трупа
2.2.Види огляду трупа
2.3. Фіксація процесу та результатів огляду трупа
Висновок
Список використаної літератури

ЗАКАЗАТЬ