Поняття банківського права як складової системи фінансового права

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Банковское право   |   Количество листов: 40

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми. Набуття Україною незалежності спричинило виникнення в системі національного законодавства нових груп правових норм, предметом регулювання яких виступили суспільні відносини, обумовлені, насамперед, стрімким розвитком економічних відносин, які зумовили виникнення нових економічних механізмів, що потребували належного правового врегулювання. Однією з таких нових груп правових норм є комплекс нормативно-правових норм, якими регулюються відносини, пов’язані з діяльністю банків


ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА…6
1.1. Поняття банківського права як складової системи фінансового права…6
1.2. Сутність та значення банківського права……………………………….11
1.3. Місце банківського права в системі фінансового права України………13
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА
В УКРАЇНІ……………………………………………………………………….18
2.1. Банківська система, її розвиток та правове регулювання в Україні……..18
2.2. Особливості норм банківського права у національному законодавстві…24
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА В
СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ………………………………29
3.1. Застосування імперативного методу правового регулювання для
удосконалення практики застосування банківського права…………………..29
3.2. Шляхи взаємодії банківського і цивільного права у межах системи
фінансового права України………………………………………………………32
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….39

ЗАКАЗАТЬ