Підприємництво, як особлива форма життєдіяльності особистості

Вид работы: Реферат  |   Предмет работы: Другое...   |   Количество листов: 26

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Протягом останнього десятиріччя, починаючи з моменту здобуття Україною державної незалежності, на її території інтенсивно відроджується підприємницька діяльність. Вона поступово стає однією із складових української економіки


Таким чином:
об’єкт дослідження: підприємницька активність особистості.
предмет дослідження: індивідуально-психологічні особливості активності
особистості підприємця.
мета дослідження: виділити основні психологічні чинники підприємницької
активності особистості, які зумовлюють ефективність підприємницької
діяльності.

ЗАКАЗАТЬ