ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АКЦІЙ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Аудит   |   Количество листов: 111

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Акціонерне товариство розміщує акції двох типів – прості та привілейовані. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АКЦІЙ
1.1. Економічна сутність, функції, класифікація та види акцій
1.2. Характеристика акцій та механізм їх функціонування
1.3. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту акцій
1.4. Організаційно-методичні аспекти облікової політики акціонерного
товариства
Висновки за 1 розділом
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ АКЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Коротка економічна характеристика підприємства
2.2. Акції та їх відображення в обліку
2.3. Розрахунки з учасниками акціонерного товариства: облікові підходи та
податкові наслідки
2.4. Типові помилки та порушення ринку акцій в Україні
2.5. Фінансова звітність акціонерного товариства: шляхи удосконалення
2.6. Комп`ютерні технології в умовах автоматизації обліку діяльності
акціонерного товариства
Висновки за 2 розділом
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ АКЦІОНЕРНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
3.1. Мета, завдання та об’єкти аудиторської перевірки операцій з акціями
3.2. Аудиторський висновок, рекомендації аудитора
Висновки за 3 розділом
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ЗАКАЗАТЬ