НАУКОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Банковское право   |   Количество листов: 111

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Банківська система являється одним з найважливіших механізмів економічної системи країни, який забезпечує безперервність процесу виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту, оскільки тільки банки та інші фінансово-кредитні інститути, як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів здатні забезпечити своєчасне зустрічне покриття потреби в оборотних ресурсах та інвестиціях тимчасово вільними коштами інституційних секторів економіки. Банківська система, яка виконує належним чином притаманні їй функції без загрози втрати фінансової стабільності, є найважливішим важелем економічного зростання в країні, і навпаки, розбалансована банківська система дезорганізує економічну систему країни в цілому


ВСТУП……………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ І. НАУКОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ
БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ……………………………………………………….. 8
1.1 Ринок банківських послуг, його сутність, види та структура………. 8
1.2 Методи аналізу ринку банківських послуг ………………….……….. 24
1.3 Нормативно-правові засади діяльності ринку банківських
послуг……………………………………………………………………….. 29
Висновки до розділу І……………………………………………………… 35
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА
ПРИКЛАДІ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»……………………………. 37
2.1 Загальна характеристика учасників ринку банківських послуг в
Україні………………………………………………………………………………. 37
2.2 Аналіз ринку банківських послуг на прикладі АТ «Райффайзен
банк Аваль»………………………………………………………………………… 47
2.3 Аналіз депозитних, кредитних, інвестиційних і валютних операцій
АТ «Райффайзен банк Аваль»……………………………………………………. 63
Висновки до розділу ІІ……………………………………………………… 74
РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ…………………………………………………………….. 75
3.1 Аналіз тенденцій міжнародного ринку банківських послуг……….. 75
3.2 Шляхи удосконалення депозитних та кредитних банківських
послуг як необхідна умова забезпечення ефективності банківської
діяльності…………………………………………………………………… 80
3.3 Стратегічні цілі розвитку вітчизняного ринку банківських
послуг……………………………………………………………………….. 93
Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………. 104
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………… 110
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………. 115

ЗАКАЗАТЬ