Казкотерапія як форма організації психологічного консультування молодших школярів

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Психология   |   Количество листов: 108

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Психологія - наука про внутрішній, психічний світ людини і її практична частина покликана допомогти людині вирішити життєво важливі для нього проблеми, надати психологічну допомогу. Психологічна допомога включає в себе такий напрямок діяльності психолога як психологічне консультування. Консультування як допомагає стратегія в аналізі проблем клієнта, яка робить прояснення в конфліктні ситуації, набуває все більшого соціально-психологічний попит серед російського населення. Сьогоднішній розвиток суспільних відносин, що ведуть і індивідуалістичним принципам, можна спостерігати велике зростання обігу людей до психологів-консультантів і психотерапевтів. Як відомо, в сучасному суспільстві існує проблема соціальної депривації дітей, т. Е. Недостатності тих чи інших умов, необхідних для дитини


ЗМІСТ
Введение ……………………………………………………. …………… .3
Глава 1. Теоретичні аспекти проблеми психологічного
консультування ……………………………………………………. …… 7
1.1. Поняття і види психологічного консультування ……… … 7
1.2. Цілі і завдання консультативної допомоги…………………… … 12
1.3. Особливості методу казкотерапії в психологічному
консультуванні ………………………………………………………. 14
1.4. Висновки по першому розділі ……………………………………… ..20
Глава 2. Психологічні особливості молодшого шкільного віку.
Поняття самооцінка ………………………………………………. …… .21
2.1. Зміст когнітивної, афективної і емоційно
мотиваційної сфер …………………………………………………… ..21
2.2. Сутність феномена самооцінка. особливості прояву
самооцінки і сором'язливості в молодшому шкільному віці ……… .24
2.3. Казкотерапія як метод корекції самооцінки дітей молодшого
шкільного віку …………………………………………………… ..29
2.4. Висновки по другому розділі …………………………………………… 44
Глава 3. Експериментальне дослідження ефективності корекції
самооцінки дітей молодшого шкільного віку методом
казкотерапії …………………………………………………………… 46
3.1. Вивчення рівня самооцінки і сором'язливості дітей шкільного
віку ………………………………………………………………… ..46
3.2. Програма психологічної допомоги дітям з низьким рівнем
самооцінки і сором'язливістю ………………………………………… ..56
3.3. Ефективність корекційної програми ……………………… 62
3.4.Виводи по третьому розділі …………………………………………… .66
Висновок ……………………………………………………………… 67
Бібліографічний список …… .. ………………………………… ……… 69
Додатки ……………………………………………………………… .74

ЗАКАЗАТЬ