ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: История   |   Количество листов: 45

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Франкмасонство можна віднести до однієї з найстаріших таємних організацій. Ще з самого початку воно почало цікавити людей і було предметом розмови через невідомі ритуали, символи, секрети, принципи. Проте навіть сьогодні людство достеменно не знає про франкмасонство і його світову діяльність. Дослідники масонства по-різному мають багато версій виникнення цієї організації. Одні вважають, що масонське діяння пов’язане із сучасністю, хоча опирається на давню систему моралі, алегорії та практичної роботи. Деякі вважають, що масонство носить давній характер. Інші думають, що це релігійна організація через своє походження, проведення обрядів та ритуалів. Дехто розглядає масонство, як пережиток середньовічних гільдій і колегій


ЗМІСТ

1. ВСТУП
2. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА
ДОСЛІДЖЕННЯ
3. РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАСОНСТВА
2.1. МАСОНСЬКІ ЗНАКИ ТА СИМВОЛИ
2.2 ВИНИКНЕННЯ МАСОНСТВА В АНГЛІЇ ТА США
4. ПЕРШІ МАСОНСЬКІ ЛОЖІ В США
5.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАКАЗАТЬ