ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ В РОБОТІ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Педагогика   |   Количество листов: 77

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
В Україні проблема профорієнтації та професійного самовизначення стала предметом дослідження починаючи із 50–х років ХХ століття, але особливо активно цей процес здійснювався у 90–х роках. Започатковували вивчення проблеми професійного самовизначення та управління професійним самовизначенням школярів такі науковці як Л. Божович, Є. Єгорова, Є. Климов, О. Леонтьєв, О. Мельник, Н. Побірченко, Н. Пряжніков, В. Сидоренко, М. Тітма, Б. Федоришин, С. Чистякова та ін. Так зв’язок професійного самовизначення і входження молоді в соціальні інститути та різні сфери життєдіяльності розглянуто в роботах Б. Ананьєва, Є. Головахи, В. Журавльова, В. Полякова та ін. Фактори, що впливають на успішність процесу професійного самовизначення в сучасних умовах, описані Є. Климовим, І. Коном, М. Пряжніковим, С. Чистяковою та ін.


Він розрізняє такі підходи до профорієнтації:
– реалістичний підхід, що базується на детальному прочитуванні
професійного та життєвого шляху відповідно до обраного алгоритму чи моделі, яка
передбачає кілька варіантів вибору;
–  діагностичний підхід, заснований на зіставленні здібностей і схильностей
людини, які визначаються в процесі тестування, і вимог, що висуваються
відповідною професією, з подальшим прийняттям рішення;
– гуманістичний підхід, який вважає головною метою надання допомоги
молодій людині в досягненні повної самореалізації як у житті, так і в професійній
праці;
– гуманістичний підхід, який вважає головною метою надання допомоги
молодій людині в досягненні повної самореалізації як у житті, так і в професійній
праці;
– виховний, або ідеологічний підхід, що реалізує пануючу в суспільстві
ідеологічну установку;
– активізуючий (формуючий) підхід, що має головною метою формування в
молодої людини вміння планувати свій життєвий шлях самостійно і усвідомлено.

ЗАКАЗАТЬ