ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІКИ ЖИВОПИСУ В СТВОРЕННІ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ (ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Педагогика   |   Количество листов: 87

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
З часів свого виникнення мистецтво завжди було однією з форм виразу суспільної свідомості, своєрідним засобом пізнання і перетворення дійсності, потужним фактором виховання людини у дусі певних суспільних ідеалів. Світ прекрасного стає доступним людині тільки тоді, коли вона підготовлена до його сприймання. Уміння бачити світ – складна категорія, але опанувати її зможе кожна людина. Серед усіх видів візуального мистецтва образотворче справляє на людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує сенсорний і візуальний досвід, формує смаки, загальну й естетичну культуру, світосприйняття, що цілком відповідає основним завданням естетичного виховання


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Особливості розвитку українського образотворчого мистецтва ХХ
століття 7
1.1. Процеси у мистецтві України ХІХ-ХХ століття 7
1.2. Стилістичні особливості сучасного живопису 16
1.3. Сучасне бачення українського живопису в інноваційних техніках та
інструментах 30
Висновки до розділу 1 37
РОЗДІЛ 2. Особливості формування об’ємно-просторових композицій в
живописі 38
2.1. Об’ємно-просторова композиція, її структура і застосування 38
2.2. Об’ємно-просторова композиція в скульптурі, архітектурі, графіці та
живописі 42
2.3. Еволюційні зміни технології олійного живопису та технічні прийоми
праці з сучасними олійними фарбами 46
Висновки до розділу 2 54
РОЗДІЛ 3. Методика стимулювання творчості школярів у процесі
ознайомлення з інноваційними техніками живопису 55
3.1. Обґрунтування педагогічних умов ефективності формування
художнього сприйняття 55
3.2. Дослідно-експериментальна робота з розвитку та стимулювання
творчої активності у школярів 63
3.3. Експериментальне дослідження та аналіз результатів експерименту 70
Висновки до розділу 3 79
ВИСНОВКИ 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83
ДОДАТКИ 87

ЗАКАЗАТЬ