Гендерний аспект агресивної поведінки у підлітковому віці

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Дошкольная педагогика   |   Количество листов: 27

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Професійний інтерес сучасних психологів до видів і будь-яких вагомих змін неповнолітніх і їх особливостей досить високий і майже не змінний дуже багато років. Про це говорить багата кількість написаних робіт, присвячених проблемі агресивної поведінки як закордонних, так і вітчизняних психологів


Вступ
1.Теоретичний аналіз понять агресивності та агресії у психологічній
літературі.
1.1. Види агресії,причини виникнення.
1.2.Агресивна поведінка у підлітків.
2.Емпіричне дослідження гендерних аспектів агресивної поведінки у
підлітковому віці.
2.1. Цілі,задачі,організація дослідження
2.2. «Опитувальник стану агресії» Басса-Даркі.
2.3.«Самооцінка психічних станів» Г.Айзенка.
2.4.Методика вивчення гендерних установок «Малюнок жінки і чоловіка».
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ЗАКАЗАТЬ