Експертиза та митне оформлення матеріалів із фторопластів

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: История науки   |   Количество листов: 114

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність. Все більш широке застосування в якості нових конструкційних матеріалів, в тому числі спеціального призначення, в даний час знаходять композити на основі аморфно-кристалічних лінійних полімерів, таких як фторопласт. Він має унікальні антифрикційні властивості, високу хімічну інертність, термо- і холодостійкість. Перевагою цих матеріалів є вищі значення їх механічних властивостей у порівнянні з аморфними полімерами


ЗМІСТ 4
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 6
РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 10
1.1 Історія відкриття та розвитку виробництва фторопласту 10
1.2 Будова полімерної молекули політетрафторетилену 15
1.3 Отримання політетрафторетилену-полімеризація 21
1.4 Модифікація фторопласту- співмономери 23
1.5 Застосування виробів з похідних фторопласту в будівництві 25
Висновок до розділу: 32
РОЗДІЛ 2 33
МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 33
2.1 Застосування методів дослідження 33
2.3 Організація дослідження та характеристика досліджуваного матеріалу 41
2.4 Методи математичної статистики 42
РОЗДІЛ 3 44
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 44
3.1 Дослідження асортименту фторопластів та виробів з нього 44
3.2. Теоретичне дослідження фізичної моделі формування високоадгезійного
шару фторопласту до поверхні полімерів 58
3.3 Гідрофілізація поверхневого шару зразків фторопласту 67
Висновок до розділу 3 74
Розділ 4 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ФТОРОПЛАСТІВ І ПОРЯДОК
ПРОПУСКУ ПОЛІМЕРУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 76
4.1. Аналіз законодавчої та нормативної бази, що регулює порядок
переміщення фторопластів через митний кордон України 76
4.2 Аналіз порядку класифікації та кодування фторопластів за УКТЗЕД із
обґрунтуванням визначених кодів 82

5
4.3 Підготовка комплекту документів для митного оформлення
фторопластів на митниці 83
4.4. Здійснення розрахунку митної вартості. Нарахування митних платежів.
84
РОЗДІЛ 5 86
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 86
5.1. Основні положення охорони праці 86
5.2. Охорона праці в НДЦ ПУЕТ 87
Джерела їх виникнення 89
5.3. Оцінка ефективності заходів з охорони праці на підприємстві. 93
ВИСНОВКИ 96
Пропозиції 99
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 100

ЗАКАЗАТЬ