Економічна сутність та функції регулювання достатності капіталу банку в Україні

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика государств   |   Количество листов: 113

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці, тобто вони є сполучною ланкою між промисловістю і торгівлею, сільським господарством та населенням. Тим самим зрозуміла необхідність і важливість банківських структур, як для бізнесу, так і для економіки країни в цілому


ВСТУП………………………………………………………………………..……3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ
КАПІТАЛУ………………………………………………………………………..6
1.1 Економічна сутність та функції регулювання достатності капіталу банку в
Україні……………………………………………………………………………..6
1.2 Рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду щодо
достатності капіталу банку (Базель І, Базель ІІ, Базель ІІІ)…………………..17
1.3 Імплементація рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду
щодо достатності капіталу банку в практику зарубіжних країн…….28
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ
ПАТ«ОТП БАНК»……………………………………………………………….39
2.1 Аналіз нормативно-правового регулювання та недоліків існуючого
законодавства щодо достатності капіталу банків України……………………39
2.2 Аналіз динаміки та структури капіталу банків України та ПАТ «ОТП
БАНК»……………………………………………………………………………42
2.3 Порівняльний коефіцієнтний аналіз достатності капіталу банків України
та ПАТ «ОТП БАНК»……………………………………………………………47
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РЕГУЛЮВАННЯ
ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ……….….57
3.1. Стрес-тестування ризиків банків України та їх до капіталізація…………57
3.2. Впровадження рекомендацій Базель ІІ та Базель ІІІ щодо достатності
капіталу в практику банків України……………………………………………68
3.3. Дорожня карта реалізації новітніх підходів щодо регулювання
достатності капіталу банків України………………………………………..…75
ВИСНОВКИ……………………………………………………………..………92
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….95
ДОДАТКИ………………………………………………………………………104

ЗАКАЗАТЬ