Доходи: суть та роль в розвитку держави

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Государственное право   |   Количество листов: 101

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Актуальність теми: Діюча система формування доходів місцевих бюджетів характеризується високим рівнем залежності їх дохідної бази від надання трансфертів із державного бюджету та щорічним зменшенням частки власних надходжень. В умовах обмеженості фінансових можливостей місцевих органів влади постає потреба у поглибленому дослідженні тенденцій формування та складу дохідної бази місцевих бюджетів і обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності


Мета та завдання роботи. Метою даної роботи є дослідження
теоретичних та практичних питань, щодо формування доходів місцевих
бюджетів України та обґрунтування можливих способів удосконалення
системи доходів.
Відповідно до поставленої мети можна визначити наступні завдання:

2
— дослідити загальну структуру доходів місцевого бюджету;
— визначити залежність між складовими елементами доходів
місцевого бюджету та рівень їх впливу на сукупний показник доходів;
— проаналізувати структуру та динаміку розвитку податкових
доходів, неподаткових надходжень та міжбюджетних трансфертів на
прикладі бюджету міста Києва;
— оцінити сучасне становище дохідної бази місцевих бюджетів
України;
— визначити проблеми та перспективи вдосконалення системи
доходів на місцевому рівні.

ЗАКАЗАТЬ