ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Деньги, банки и кредит   |   Количество листов: 29

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Платіжні системи є одним з основних елементів інфраструктури системи електронної комерції. Вдосконалення практики продажів в системі електронної комерції значною мірою обумовлено впровадженням більш надійних, перспективних і ефективних платіжних систем. Цифрові гроші, як основу платіжної системи в Інтернет, можна класифікувати за видами організації їх функціонування і, отже, за рівнем безпеки, а також за способом розрахунку[10]. В грошових системах, де функції грошей як засобу обігу і засобу платежу виконують повноцінні металеві монети, проблеми створення та регулювання платіжної системи не виникає. Передача повноцінних грошей від продавця до покупця, від кредитора до боржника означає факт остаточного здійснення платежу і погашення боргу.


Класифікація платіжних систем за типом електронних коштів. В
залежності від вигляду, цифрові гроші можуть бути класифіковані як:
 відкритий текстовий обмін;
 зашифрований текстовий обмін;
 системи з використанням посвідчень;
 клірингові системи Інтернет;
 цифрова готівка (ПК);
 цифрова готівка (смарт-картка).

ЗАКАЗАТЬ