Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ДП «Адідас-Україна»)

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Экономика предприятия   |   Количество листов: 91

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
В умовах трансформаційних процесів розвитку економіки України все більшого значення набуває проблема вибору методу оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. Значна увага вчених-економістів до даного питання зумовлена низкою причин. Існуюче законодавство України надало економічним суб’єктам господарювання більше прав та свобод. Разом з тим, багато підприємств не змогли ефективно використати наявні у них кошти і налагодити прибуткову для себе діяльність через відсутність якісної, конкурентоспроможної продукції (послуг) та відсутність стратегічного мислення. Це питання є сьогодні одним з найскладніших. Досвід останніх років засвідчив, що не всі вітчизняні торгові підприємства придатні до ведення ефективної конкурентної боротьби. Навіть наявність конкурентоспроможної продукції , послуг не дозволяє багатьом з них реалізовувати ці переваги внаслідок відсутності практики використання всього комплексу заходів.


ВСТУП ………………………………………………………………………. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність конкурентоспроможності підприємства та
стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю
підприємства. ………………………………………………………….…….. 6
1.2. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства…………….. 14
1.3. Формування факторів що впливають на конкурентоспроможність
підприємства…………………………………………………………………. 20
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОРГІВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА ДП «АДІДАС – УКРАЇНА»
2.1. Загальна характеристика торгівельного підприємства ДП «Адідас-
Україна»……………………………… ……………..………………………. 26
2.2. Аналіз платоспроможності підприємства …………….……………… 30
2.3. Оцінка рівня та резервів підвищення конкурентоспроможності
підприємства………………………………… ……………..……………….. 37
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП «АДІДАС –
УКРАЇНА»
3.1. Економічне обґрунтування розширення асортименту ДП «Адідас-
Україна»……………………………………………………………………….. 49
3.2. Економічне обґрунтування підвищення лояльності клієнтів для
росту доходів ДП «Адідас-Україна» …………………………….………… 58
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 73
Список використаних джерел……..……………………………………… 76
Додатки………………………………………………………………………. 82

ЗАКАЗАТЬ