Політичний конфлікт та його врегулювання: підходи, рішення, технології

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Политология   |   Количество листов: 102

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
У XXI столітті людство зіткнулося з такою кількістю глобальних проблем, серед яких, безумовно, соціально-політичні конфлікти, які стали з усією очевидністю новим етапом світового розвитку. Зростаючі взаємозв'язку і взаємозалежності країн і регіонів підтверджують динаміку широкомасштабних процесів світової глобалізації, які проявляють себе в самих різних областях і, насамперед в сучасній глобальній конфліктній взаємодії. Аналіз розвитку глобальної конфліктної кризи сучасної цивілізації переконливо показує, що для її подолання необхідно сформувати у людей нове бачення і уявлення про події, що відбуваються з ними. Таке бачення дозволило б людям не тільки адекватно усвідомлювати причини 3 відбуваються конфліктних процесів, але також і створювало основу для об'єднання їх зусиль з вирішення багатьох загальних для всього людства глобальних конфліктних колізій.


Вступ

3
Розділ І. Теоретичні та методологічні проблеми вивчення сучасних
соціально-політичних конфліктів.
1.1. Історичні і теоретичні моделі уявлень про соціально-політичних
конфліктах. 7
1.2. Політична конфліктна дійсність в умовах політико-правової
аномії сучасної української держави: зміст та особливості. 14
1.3. Засоби масової інформації як суб'єкту українського соціально-
політичного конфліктного простору. 24
Розділ ІІ. Природа соціально-політичних конфліктів в контексті
геополітичного розвитку держави.
2. 1. Про природу конфліктів і соціально-політичних інтересах і
потребах в конфліктних умовах: технології запобігання та
специфіка перебігу. 38
2. 2. Державне регулювання процесів конфліктної взаємодії і
його межі. 54
2. 3. Політико-правова системність як основний принцип
управління соціально-політичними конфліктами. 75
Виcновки 85
Список використаних джерел та літератури  91

ЗАКАЗАТЬ