Інтернет-маркетинг як об’єкт лінгвістичних досліджень

Вид работы: Дипломная работа  |   Предмет работы: Маркетинг   |   Количество листов: 81

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
На сьогоднішній день, люди звикають до того, що вони можуть, не встаючи із стільця і не виходячи з будинку, дізнатися про те, де, як і за яку ціну вони можуть придбати товар. Інтернет реклама стала однією з найпопулярніших мас-медіі,яка заполонила всі простори Інтернету. Також з появою Інтернет реклами на наших сайтах з’являються все більш іншомовноі продукції. Вона дозволяє вирішувати практично всі завдання,що стоїть перед комерційним web-сайтом. Інтернет реклама стає більш доступною. Разом із популярністю Інтернет рекламою в наших країнах почали з’являтися нові терміни які позначали функції та роботу пристроїв. Основною мовоюіншомовних реклам є англійська мова, яка домінує та є головним джерелом термінології для інших мов


ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. Інтернет-маркетинг як об’єкт лінгвістичних досліджень 8
1.1. Поняття інтернет-маркетингу 8
1.2. Поняття та класифікація веб-сайту 10
1.3.Термін та його ознаки. Термінологія як система 17
1.4. Способи творення термінів 21
1.5. Терміни в маркетинговій галузі 22
1.6.Реклама як різновид комунікативного тексту 25
1.7. Планшетний комп’ютер та особливості вживання термінології в
інтернет-рекламі планшетів 29
ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ 1 33
РОЗДІЛ 2. Особливості перекладу англійських термінів українською мовою
.35
2.1. Поняття перекладацької трансформації 35
2.2. Класифікація перекладацьких трансформацій 38
2.3. Поняття лексико-семантичної трансформації 43
2.4. Контекстуальна заміна 45
2.5. Калькування 46
2.6. Транскодування 49
2.7. Заміна 51
ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ 2 52
РОЗДІЛ 3. Створення електронного англо-українського глосарію термінів у
галузі інтернет реклами електронних планшетів 55
3.1. Поняття терміну глосарію і різновиди словників ABBYY Lingvo 55
3.2. Глосарій термінів у сфері інтернет реклами електронних планшетів 61
3.3. Алгоритм укладання глосарію за допомогою Lingvo x5 65
ВИСНОВКИ до РОЗДІЛУ 3 67
ВИСНОВКИ 68
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 69

2

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 71
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..75

ЗАКАЗАТЬ