ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ

Вид работы: Курсовая работа  |   Предмет работы: Образовательные технологии   |   Количество листов: 33

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:
Сучасний прогрес предметної галузі «Інформатика» зумовлює зміни цілей навчання інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах, серед яких провідними є формування в учнів навичок використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій, розвиток здібностей і прагнення адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, яке швидко змінюється, пропедевтика подальшої інформаційної підготовки.  Саме при використанні інтерактивних технологій учні вчаться шукати інформацію, систематизувати її та узагальнювати. Методичні можливості сучасних педагогічних технології дають можливість вчителю вільно почуватись використовуючи їх багатогранність та різноманітність.


ВСТУП…………………………………………………………………………….2
РОЗДІЛ І. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ЗМІСТ ТА
ПОНЯТТЯ…………………………………………………………..5
1.1. Зміст та поняття інтерактивних технологій навчання………5
1.2. Мультимедійне обладнання як засіб для реалізації
інтерактивних технологій навчання…………………………11
РОЗДІЛ ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ……………….18

2.1. Організація навчального процесу з використанням
інтерактивних технологій…………………………………….18
2.2. Інтерактивні технології в сучасній освіті……………………25
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ……………….32

ЗАКАЗАТЬ